Skip to main content
Ajankohtaista

Yliopistot järjestävät valintakoetilaisuudet tarkoin turvallisuusjärjestelyin

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja/tai muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeiden järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen.

Hakijoiden terveys, turvallisuus ja oikeusturva, samoin kuin valinnalle asetetut tavoitteet pyritään ottamaan mahdollisimman täysimääräisesti huomioon.

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita. Ohjeissa käsitellään muun muassa kokeisiin matkustamista ja toimintaa koepaikalla. Lisäksi yliopistot viestivät hakijoille tarkempia, yksittäisiä kokeita koskevia ohjeita.

Tarkempia koe- ja paikkakuntakohtaisia ohjeita julkaistaan lähempänä koetta. Seuraa hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiasi.

Yliopistojen koostamia vastauksia valintakokeita koskeviin yleisimpiin kysymyksiin:

UKK valintakokeista 2021