Skip to main content

Hakukohteet

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa on mukana viisi suomenkielistä hakukohdetta. Hakukohteisiin ei liity muuta rajausta. Kullakin yliopistolla voi olla yksi tai useampi hakukohde. Hakija asettaa hakemansa hakukohteet hakulomakkeella mieleiseensä järjestykseen.

Valittavista 75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Jos kelpoisia ensikertalaishakijoita ei ole tarpeeksi siirretään paikat koepistevalintaan.

Mahdollisesti siirretyt paikat huomioidaan koepistevalintapaikkojen kokonaismäärässä, siten että ensikertalaisille ilmoitettu kiintiö toteutuu ilmoitetusti. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan valintamenestys siihen riittää.

Kunkin hakukohteen yhteisvalinnassa valittavien määrästä noin 40 % määräytyy todistusvalintapisteiden ja 60 % koepisteiden perusteella. Aloituspaikat täytetään valintatapajonoittain ensin todistuspistein ja sen jälkeen koepistein. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa hakeeko hän todistusvalinnassa tai koepistevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon molemmissa näissä valintajonoissa, mikäli hakija täyttää jonon valintakriteerit.