Skip to main content

Opiskelu

Oikeustieteellisessä koulutuksessa perehdytään monipuolisesti eri oikeudenaloihin ja syvennetään oikeudellista asiantuntemusta omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Oikeusnotaarin tutkinto (180 op) on alempi korkeakoulututkinto, jonka keskimääräinen suoritusaika on kolme vuotta. Oikeusnotaarin tutkinto rakentuu perus- ja aineopinnoista sekä kieliopinnoista. Tutkintoon voi kuulua yleisopintoja ja valinnaisia opintoja. Tutkinnossa keskitytään oikeudellisten ongelmien ratkaisuun, argumentaatiotaitoihin ja oikeustieteellisen tiedon hallintaan. Oikeusnotaarin tutkinto tarjoaa perehtymisen oikeustieteen eri osa-alueisiin sekä valmiudet oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinnon suorittamiseen.

Oikeustieteen maisterin tutkinto (120 op) on ylempi korkeakoulututkinto, jonka keskimääräinen suoritusaika on kaksi vuotta. Oikeustieteen maisterin tutkintoon kuuluu syventäviä ja valinnaisia opintoja. Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia ovat mm. lakimies, asianajaja, asiantuntija, tuomari, syyttäjä. Maisterin tutkintoa edellytetään esimerkiksi tuomarin tai asianajajan tehtävissä.

Oikeustieteellinen koulutus antaa laajat mahdollisuudet toimia monenlaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Koulutus antaa hyvät valmiudet vaikuttaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen, ymmärtää syvällisesti yhteiskunnallisia asioita ja ratkaista konflikteja. Laajan yleistutkintoluonteensa vuoksi oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot luovat kestävän pohjan juridisen alan asiantuntijatehtävissä toimimiselle. Juristina pystyt toimimaan monissa erilaisissa työtehtävissä niin yksityisen kuin julkisen työnantajan palveluksessa. Juristien työllisyystilanne on hyvä, ja lähes kaikki tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koulutustaan vastaavaan työhön.

Ainejärjestöt

Oikeustieteellisen alan ainejärjestöt kokoavat saman oppiaineen opiskelijat yhteen, toimivat opiskelijoiden edunvalvojina ja järjestävät erilaisia tapahtumia.