Skip to main content

Korkeakoulujen yhteishaussa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan opiskelijavalinnassa valittavista 75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä ole vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ns. ensikertalaiskiintiö (75 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapojen aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin, että todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, voidaan ensikertalaispaikkoihin valita muita kuin ensikertalaisia.

Valintakoe järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Valintakoepaikka on valittu sitovasti Opintopolussa hakemuksella, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa!

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Todistusvalinnassa voi tulla valituksi, vaikkei osallistuisi valintakokeeseen. Hakukevään IB-, EB-, tai Suomessa suoritetun DIA -ylioppilastutkinnon suorittaneiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta tai IB-tutkinnon tapauksessa lopullisista arvosanoista (Diploma Programme (DP) Results).

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa hakeeko hän todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon molemmissa valinnoissa, mikäli hakija täyttää valintakriteerit. Ensin katsotaan, tuleeko hakija hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos hakija ei tule hyväksytyksi, tarkistetaan, sijoittuuko hän valintakoevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.

Kevään 2022 valintakoe: Valintakoepisteet-palvelu aukeaa 8.7.2022

Valintakoevalinta

Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakoekirjallisuus

Oikeustieteen yhteisvalinnan valintakokeeseen luettavaksi tarkoitettu aineisto on julkaistu.

Valintakoekirjallisuus hakukeväälle 2022:

Tapio Määttä & Mirjami Paso: Johdatus oikeudellisen ratkaisun teoriaan
Mika Hemmo: Velvoiteoikeuden perusteet
Antti Belinskij, Kai Kokko, Ismo Pölönen & Jukka Similä: Näkökulmia ympäristöoikeuteen

HUOM! Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoekirjallisuuden Näkökulmia ympäristöoikeuteen -kirjan artikkeli ”Muuttuva luonnonvaraoikeus” (Jukka Similä) on valitettavasti mennyt painoon ennen oikolukua. Oikoluettu versio artikkelista on nyt saatavilla ilmaiseksi Unigrafian verkkokaupasta (Unicontent.fi) sekä yhteisvalinnan verkkosivuilta. Lukemisesteisille hakijoille artikkeli on saatavilla ilmaiseksi Unigrafian verkkokaupasta. Artikkelin asiasisältö ei ole muuttunut. Oikoluetun version tunnistaa ylätunnisteesta ”Muuttuva luonnonvaraoikeus / ERRATA-VERSIO 27.4.22”. Pahoittelemme asiasta aiheutunutta vaivaa.

Alla Muuttuva luonnonvaraoikeus -artikkelin oikoluettu versio (valintakoekirjallisuus kokonaisuudessaan on luettavissa Unigrafian verkkokaupassa):

Similä – Muuttuva luonnonvaraoikeus (oikoluettu)

Lukemisesteiset hakijat voivat tilata Celian (www.celia.fi) kautta valintakoekirjoja maksutta äänikirjoina, e-kirjoina tai pistekirjoina. Lukemisesteellä tarkoitetaan vaikeutta käyttää painettua kirjaa sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Oikeustieteellisen alan dekaanit ovat yhteisesti päättäneet, että kaikki ennakkomateriaali on saatavissa maksutta sähköisenä julkaisuna. Painettu materiaali on maksullinen. Materiaali tulee myytäväksi painettuna sekä luettavaksi sähköisesti Unigrafian uudistetussa lukusovelluksessa. Materiaalipaketti sisältää kaiken oikeustieteen yhteisvalinnan valintakokeeseen luettavaksi tarkoitetun aineiston.

 Valintakoekirjapaketit ovat myynnissä sekä saatavilla ilmaiseksi sähköisenä julkaisuna Unigrafian verkkokaupassa Unicontent.fi. 

Valintakokeen pisteytys

Valintakoevalinnan valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden yhteismäärästä (valintakoepisteet).

Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on kolminkertainen* suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistemäärällä on useita hakijoita, kaikki saman alimman pistemäärän saaneet hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.
* Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen yhteismäärästä.

Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen kaikkien tehtävien perusteella tehtävästä 1. alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen tehtävien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki nämä hakijat.

Valintakoeohjeet kokeeseen saapuvalle

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe maanantaina 23.5.2022 pidetään digitaalisena kokeena. Koe järjestetään valvottuna valintakokeena sillä paikkakunnalla, sen yliopiston osoittamissa tiloissa, minkä hakija on hakulomakkeella valinnut.

Kokeeseen osallistuvilla hakijoilla tulee olla kokeen suorittamista varten oma kannettava tietokone. Valintakoetta ei voi suorittaa tabletilla tai älypuhelimella. Kannettavalla tietokoneella tulee olla mahdollista liittyä erikseen osoitettavaan langattomaan valintakoeverkkoon. Hakija vastaa itse laitteistonsa toimivuudesta ja soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.

Valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tilassa valintakoepäivänä. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse valintakokeeseen. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella (Microsoft Surface – laite hyväksytään).

Ota valintakokeeseen mukaan:
– kannettava tietokone ja virtajohto
– tunniste (QR-koodi)
– kuvallinen henkilöllisyystodistus

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren ja näppäimistön. Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla valintakokeessa mukana.

Oikeustieteellisen alan valintakokeeseen 2022 osallistuvan ohje (päivitetty 27.4.2022 kasvomaskin käytön osalta)

Hakijan ohjeet digitaaliseen valintakokeeseen (päivitetty 23.3.2022)

Näin otat selaimen lisäosat pois päältä

Yksilölliset järjestelyt ja niiden hakeminen

Yksilölliset järjestelyt

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus 6.4.2022 klo 15:00 mennessä siihen yliopistoon, minkä järjestämään valintakokeeseen osallistut!
(Yliopiston nimessä linkki sivulle)
Helsingin yliopisto (koepaikat Helsinki ja Vaasa)
Itä-Suomen yliopisto (koepaikat Joensuu ja Kuopio)
Lapin yliopisto (koepaikat Oulu ja Rovaniemi)
Turun yliopisto (koepaikka Turku)

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Mikäli hakija ei pysty täyttämään kokeessa käytettävää optisesti luettavaa lomaketta käsin, tulee hakijan hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä yksilöllisiä järjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista yksilöllisistä järjestelyistä. Lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että hakija tarvitsee lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden vuoksi tukitoimia kokeen suorittamiseen. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, tai sairauden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon**, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava 6.4.2022 klo 15:00 mennessä.

Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että yksilöllisten järjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

**
Helsingin yliopisto: koepaikat Helsinki ja Vaasa
Itä-Suomen yliopisto: koepaikat Joensuu ja Kuopio
Lapin yliopisto: koepaikat Oulu ja Rovaniemi
Turun yliopisto: koepaikka Turku

Valintakoepisteet-palvelu

Voit tarkastella digitaalisissa valintakokeissa antamiasi koevastauksia ja niiden pisteytyksiä Valintakoepisteet -palvelussa.

Valintakoepisteet -palvelu aukeaa 8.7.2022 klo 12. Palvelu on auki 31.12.2022 saakka.

 1. Mene sivulle https://tulokset.korkeakouluun.fi. Linkki aktivoituu 8.7.2022 klo 12.
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi -palvelun vahvaa tunnistautumista.

Jos sinulla ei ole käytössä Suomi.fi -palvelun vahvaa tunnistautumistapaa, pääset kirjautumaan palveluun yhteishaussa jättämäsi hakemuksen kautta:

 1. Kun jätit hakemuksen, sait Opintopolusta (osoitteesta noreply@opintopolku.fi) vahvistusviestin otsikolla ”Opintopolku: hakemuksesi on vastaanotettu”. Etsi viesti sähköpostistasi. Varmista, että etsit viestiä siitä sähköpostipalvelusta, jonka sähköpostiosoitteen ilmoitit hakemuksellasi.
 2. Viestissä on linkki hakemuksellesi. Linkki on voimassa 14 vrk. Voit tilata itsellesi uuden linkin klikkaamalla vanhentunutta linkkiä. Klikkaa avautuneelta sivulta kohtaa ”Tilaa uusi hakemuslinkki sähköpostiisi” ja odota, että saat uuden linkin sähköpostiisi. Linkin saapumisessa voi mennä useampi tunti.
 3. Avaa hakemuksesi uuden linkin avulla.
 4. Etsi hakemukseltasi Valintakoepisteet -palvelun linkki. Linkki vie sinut Valintakoepisteet -palveluun.

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. valinnassa seuraavalla varasijalla oleva hakija. Hakija voi tulla hyväksytyksi varasijalta todistusvalinnassa myös valintakokeen suorittamisen jälkeen.

Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiön vaikutus että valintatavassa toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan.

Kevään 2022 varasijat rajataan kaikissa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:
 • Todistusvalinta: 60 hakijaa (vain ensikertalaiset hakijat).
 • Valintakoevalinta, ensikertalaisille hakijoille: 30 hakijaa.
 • Valintakoevalinta, kaikille hakijoille: 30 hakijaa.

Todistusvalinta

Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on ensikertalainen ja suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai, IB-tutkinnon tai Suomessa RP tai DIA-tutkinnon.
Todistusvalinnassa hakija voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen (hakijan prioriteettivalinnan mukaisesti).

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne hakukeväänä kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ko. ajankohtaan mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Todistuksella valittavien osuus 40 %

Käyttöön otettavat ylioppilastutkinnon pistetaulukot koskevat kaikkia korkeakouluja ja oikeustieteellinen ala valitsi annetuista kahdesta vaihtoehdosta perustaulukon (taulukko 1), joka ei erityisellä tavalla painota matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Pisteytysmalli muodostaa johdonmukaisen jatkumon yhteisvalinnan lähtöpisteytyksestä todistusvalintaan. Painotettavasti aineesta ja aineista käytiin keskustelua, mutta päätettiin jättää erilaisille taustoille ja kiinnostuksen kohteille tilaa sekä mahdollisuuksia.

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä, riippumatta niiden laajuuksista.

Vanhanmuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis.

Taulukoiden ainepisteytys on kaikille yliopistoille yhteinen, lukuun ottamatta alan halutessaan valitsemia painotettuja aineita. Oikeustieteellisellä alalla pidettiin tärkeänä säilyttää hakijoiden erilaiset taustat ja mahdollisuudet seurata omia kiinnostuksen kohteitaan eikä tämän vuoksi valittu painotettua ainetta. Ala aikoo seurata opiskelijavalinnan uudistusta sekä uusien opiskelijoiden että opintojen etenemisen osalta.

Alan vastine keskusteluun pisteytyksestä

Todistusvalinnan pisteytystaulukko, suomalainen yo-tutkinto

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154.

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, valitaan tasapisteissä olevat hakijat seuraavien aineiden antamien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli ensimmäisen tasapistesäännön jälkeen hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, tarkastellaan toisen tasapistesäännön mukaisen aineen pisteytystä ja niin edelleen tarvittaessa aina viidenteen tasapistesääntöön asti.

1. äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä
2. parhaat pisteet antava ainereaali
3. kieli, pitkä oppimäärä (Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, voidaan tässä huomioida se, jota ei ole huomioitu äidinkielenä)
4. muu parhaat pisteet antava kieli
5. matematiikka (pitkä tai lyhyt)

Jos tämänkin jälkeen valittavien kiintiö ylittyy, ketään tasapistesijalla olevista ei hyväksytä.
Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

OIKEUSTIEDE L E M C B A
äidinkieli* 33 27,5 22 16.5 11 5.5
Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
biologia 22.4 18.6 14.9 11.2 7.5 3.7
filosofia 20 16.7 13.3 10 6.7 3.3
fysiikka 26.5 22 17.6 13.2 8.8 4.4
historia 24.5 20.4 16.3 12.2 8.2 4.1
kemia 22.4 18.6 14.9 11.2 7.5 3.7
kieli, pitkä 28.3 23.6 18.9 14.1 9.4 4.7
kieli, keskipitkä 25.1 20.9 16.8 12.6 8.4 4.2
kieli, lyhyt 22.6 18.9 15.1 11.3 7.5 3.8
maantiede 20 16.7 13.3 10 6.7 3.3
matematiikka, lyhyt 28.3 23.6 18.9 14.1 9.4 4.7
matematiikka, pitkä 36.1 30 24 18 12 6
psykologia 22.4 18.6 14.9 11.2 7.5 3.7
terveystieto 17.3 14.4 11.5 8.7 5.8 2.9
uskonto/elämänkatsomustieto 24.5 20.4 16.3 12.2 8.2 4.1
yhteiskuntaoppi 20 16.7 13.3 10 6.7 3.3
muut reaaliaineet** 22.4 18.6 14.9 11.2 7.5 3.7

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä.
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan.
Vanhanmuotoisesta reaalista ei saa pisteitä.

Todistusvalinnan pisteytystaulukko, kansainväliset yo-tutkinnot (IB, EB, Rp/DIA)

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan.

International Baccalaureate -tutkinto (IB)
Ainekohtaisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti. IB-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään pistetaulukkojen mukaisesti.

IB-tutkinto Ylioppilastutkinto
7 laudatur (L)
6 eximia cum laude approbatur (E)
5 magna cum laude approbatur (M)
4 cum laude approbatur (C)
3 lubenter approbatur (B)
2 approbatur (A)
IB-tutkintoaineet pisteytetään seuraavien suomalaisten ylioppilastutkintoaineiden mukaisesti.
IB-tutkinto Ylioppilastutkinto
A-kieli äidinkieli
A-kieli (ei sama kuin äidinkieli) pitkä kieli
B-englanti
muut B-kielet keskipitkä kieli
AB-kieli lyhyt kieli
Further Mathematics, Mathematics HL ja Mathematics SL (v. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet) pitkä matematiikka
Mathematics: Analysis and approaches HL, Mathematics: Applications and interpretation HL ja Mathematics: Analysis and approaches SL (v. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet)
Mathematical Studies (v. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet) lyhyt matematiikka
Mathematics: Applications and interpretation SL (v. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet)

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti. EB-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään pistetaulukkojen mukaisesti.

EB-tutkinto Ylioppilastutkinto
10.00-9.00 laudatur (L)
8.99-8.00 eximia cum laude approbatur (E)
7.99-7.00 magna cum laude approbatur (M)
6.99-6.00 cum laude approbatur (C)
5.99-5.00 lubenter approbatur (B)
4.99-4.00 approbatur (A)
EB-tutkintoaineet pisteytetään suomalaisten ylioppilastutkintoaineiden mukaan seuraavasti
EB-tutkinto Ylioppilastutkinto
L1-kieli äidinkieli
L2-kieli pitkä kieli
L3-kieli keskipitkä kieli
Other National Language
L4-kieli lyhyt kieli
L5-kieli
pitkä matematiikka (5h) pitkä matematiikka
lyhyt matematiikka (3h) lyhyt matematiikka

Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti. RP-/ DIA-tutkinnon reaaliaineet pisteytetään pistetaulukkojen mukaisesti. Mikäli pisteytettävät aineet eivät sisälly hakijan tutkintoaineisiin, katsotaan pisteet Helsingin Saksalaisen koulun antamasta vastaavuustodistuksesta.

RP-/ DIA-tutkinto Ylioppilastutkinto
15-13 laudatur (L)
12-10 eximia cum laude approbatur (E)
9-8 magna cum laude approbatur (M)
7 cum laude approbatur (C)
6-5 lubenter approbatur (B)
4 approbatur (A)
RP-/DIA-tutkintoaineet pisteytetään todistusvalinnassa seuraavien suomalaisen ylioppilastutkintoaineiden mukaisesti
RP-/DIA-tutkinto Ylioppilastutkinto
äidinkieli suomi tai saksa äidinkieli
suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti pitkä kieli
B1-kieli keskipitkä kieli
B2- kieli tai B3-kieli lyhyt kieli
matematiikka pitkä matematiikka
matematiikka vastaavuustodistuksesta lyhyt matematiikka

Oikaisumenettely

Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee jättää kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta.

Valintapäätökseen tyytymätön hakija voi tehdä kirjallisen oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.

Oikaisuaika alkaa 9.7.2022, ja päättyy 22.7.2022 klo 15:00. (Yliopistolaki 558/2009).

Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot.

Oikaisupyynnön liitteenä tulee vähintään olla:

 • selvitys mihin asiaan hakee oikaisua
 • muu mahdollinen dokumentaatio

Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön toimittamisesta löytyvät sen yliopiston nettisivuilta, jonka valintaan halutaan muutosta.

Helsingin yliopistoLapin yliopistoItä-Suomen yliopistoTurun yliopisto