Skip to main content

Korkeakoulujen yhteishaussa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan opiskelijavalinnassa valittavista 75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä ole vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ns. ensikertalaiskiintiö (75 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapojen aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin, että todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi ensikertalaishakijoita, voidaan ensikertalaispaikkoihin valita muita kuin ensikertalaisia.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Todistusvalinnassa voi tulla valituksi, vaikkei osallistuisi valintakokeeseen. Hakukevään IB-, EB-, tai Suomessa suoritetun DIA -ylioppilastutkinnon suorittaneiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta tai IB-tutkinnon tapauksessa lopullisista arvosanoista (Diploma Programme (DP) Results).

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa hakeeko hän todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon molemmissa valinnoissa, mikäli hakija täyttää valintakriteerit. Ensin katsotaan, tuleeko hakija hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos hakija ei tule hyväksytyksi, tarkistetaan, sijoittuuko hän valintakoevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.

Kevään 2024 valintakoe: torstaina 23.5.2024 klo 14-18

Valintakoevalinta

Valintakoe järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Koepaikka valitaan sitovasti Opintopolun hakulomakkeella, eikä sitä voi enää hakuajan jälkeen vaihtaa. Koe järjestetään valvottuna valintakokeena sillä paikkakunnalla, sen yliopiston osoittamissa tiloissa, minkä hakija on hakulomakkeella valinnut. Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

Valintakoe perustuu ennakkoon luettavaan materiaaliin ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Ennakkomateriaali valintakokeeseen

Oikeustieteen yhteisvalinnan valintakokeeseen luettavaksi tarkoitettu materiaali on julkaistu.

Ennakkomateriaali hakukeväälle 2024:

 • Janne Salminen: Suomen valtiosääntö ja Euroopan unioni
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, HE 189/2022, luvut 1-6
 • Juha Karhu: Varallisuusoikeuden huomen, Lakimies 78/2022, 1085-1104
 • Minna Pappila: Yritysvastuu ja ekologiset kompensaatiot, Liikejuridiikka 2/2019, 91-108
 • Jaakko Salminen & Mikko Rajavuori: Yritysvastuulait ja ylikansallisen arvoketjun oikeudellinen käsitteellistäminen, Lakimies 34/2019

Materiaalit ovat tilattavissa osoitteessa https://www.unicontent.fi/tuote/oikeustieteellisen-valintakoemateriaali-2024/.

Valintakokeen pisteytys

Valintakoevalinnan valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden yhteismäärästä (valintakoepisteet).

Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on kolminkertainen* suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen sisäänottomäärään. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistemäärällä on useita hakijoita, kaikki saman alimman pistemäärän saaneet hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.
* Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden valintakoevalinnan aloituspaikkojen yhteismäärästä.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen kaikkien tehtävien perusteella tehtävästä 1. alkaen, ja tästä eteenpäin valintakokeen tehtävien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki nämä hakijat.

Ohjeet valintakokeeseen

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe järjestetään torstaina 23.5.2024 klo 14.00-18.00. Valintakokeeseen osallistuvalla on oltava mukanaan kannettava tietokone ja henkilöllisyystodistus. Otathan mukaan myös virtajohdon tietokonetta varten.

Tutustu digitaalista valintakoetta koskeviin hakijan ohjeisiin.

Yksilölliset järjestelyt ja niiden hakeminen

Yksilölliset järjestelyt

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä terveydellisistä syistä. Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus 3.4.2024 klo 15:00 mennessä siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen osallistut.

Tutustu yliopistojen yksilöllisiin ohjeisiin (yliopiston nimessä linkki sivulle, avautuu erilliseen välilehteen)
Helsingin yliopisto (koepaikat Helsinki ja Vaasa)
Itä-Suomen yliopisto (koepaikat Joensuu ja Kuopio)
Lapin yliopisto (koepaikat Oulu ja Rovaniemi)
Turun yliopisto (koepaikka Turku)

Valintakoepisteet-palvelu

Voit tarkastella digitaalisissa valintakokeissa antamiasi koevastauksia ja niiden pisteytyksiä Valintakoepisteet -palvelussa. Valintakoepisteet -palvelu aukeaa 4.7.2024 klo 12. Palvelu on auki 31.12.2024 saakka.

 1. Mene sivulle https://tulokset.korkeakouluun.fi.
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi -palvelun vahvaa tunnistautumista.

Jos sinulla ei ole käytössä Suomi.fi -palvelun vahvaa tunnistautumistapaa, pääset kirjautumaan palveluun yhteishaussa jättämäsi hakemuksen kautta:

 1. Kun jätit hakemuksen, sait Opintopolusta (osoitteesta noreply@opintopolku.fi) vahvistusviestin otsikolla ”Opintopolku: hakemuksesi on vastaanotettu”. Etsi viesti sähköpostistasi. Varmista, että etsit viestiä siitä sähköpostipalvelusta, jonka sähköpostiosoitteen ilmoitit hakemuksellasi.
 2. Viestissä on linkki hakemuksellesi. Linkki on voimassa 14 vrk. Voit tilata itsellesi uuden linkin klikkaamalla vanhentunutta linkkiä. Klikkaa avautuneelta sivulta kohtaa ”Tilaa uusi hakemuslinkki sähköpostiisi” ja odota, että saat uuden linkin sähköpostiisi. Linkin saapumisessa voi mennä useampi tunti.
 3. Avaa hakemuksesi uuden linkin avulla.
 4. Etsi hakemukseltasi Valintakoepisteet -palvelun linkki. Linkki vie sinut Valintakoepisteet -palveluun.

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalinnassa tai valintakoevalinnassa hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. valinnassa seuraavalla varasijalla oleva hakija. Hakija voi tulla hyväksytyksi varasijalta todistusvalinnassa myös valintakokeen suorittamisen jälkeen.

Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiön vaikutus että valintatavassa toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan.

Kevään 2024 varasijat rajataan kaikissa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:
 • Todistusvalinta: 60 hakijaa (vain ensikertalaiset hakijat).
 • Valintakoevalinta, ensikertalaisille hakijoille: 30 hakijaa.
 • Valintakoevalinta, kaikille hakijoille: 30 hakijaa.

Todistusvalinta

Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on ensikertalainen ja suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai, IB-tutkinnon tai Suomessa RP tai DIA-tutkinnon.
Todistusvalinnassa hakija voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen (hakijan prioriteettivalinnan mukaisesti).

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne hakukeväänä kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ko. ajankohtaan mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Todistuksella valittavien osuus 40 %

Todistusvalinnan pisteytys

Todistuspisteiden maksimimäärä on 154. Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä, riippumatta niiden laajuuksista.

Vanhanmuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä. Pisteitä tuottavia ylioppilastutkintoja tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA) voidaan yhdistää todistusvalinnassa hakijan edun mukaisesti edellyttäen, että vähintään yksi ylioppilastutkinto on valmis. Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. EB-tutkinnossa pisteitä voi saada kaikista niistä aineista, jotka on suoritettu kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Todistusvalinnan pisteytystaulukko on julkaistu yliopistojen yhteisillä Yliopistovalinnat.fi -sivuilla. Alla olevasta linkistä pääsee oikeustieteiden todistusvalinnan pisteytystaulukkoon.

Todistusvalinnan pisteytystaulukko

Tasapisteet

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, valitaan tasapisteissä olevat hakijat seuraavien aineiden antamien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli ensimmäisen tasapistesäännön jälkeen hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, tarkastellaan toisen tasapistesäännön mukaisen aineen pisteytystä ja niin edelleen tarvittaessa aina viidenteen tasapistesääntöön asti.

1. äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä
2. parhaat pisteet antava ainereaali
3. kieli, pitkä oppimäärä (Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, voidaan tässä huomioida se, jota ei ole huomioitu äidinkielenä)
4. muu parhaat pisteet antava kieli
5. matematiikka (pitkä tai lyhyt)

Jos tämänkin jälkeen valittavien kiintiö ylittyy, ketään tasapistesijalla olevista ei hyväksytä. Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

Oikaisumenettely

Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee jättää kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta.

Valintapäätökseen tyytymätön hakija voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. (Yliopistolaki 558/2009).

Oikaisuaika alkaa 4.7.2024 ja päättyy 18.7.2024 klo 15:00.

Oikaisuvaatimukseen tulee yksilöidä mitä oikaisuvaatimus koskee ja ne seikat joihin hakija vetoaa. Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen liitteenä tulee vähintään olla:

 • selvitys mihin asiaan hakee oikaisua
 • muu mahdollinen dokumentaatio

Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksen toimittamisesta löytyvät sen yliopiston nettisivuilta, jonka valintaan halutaan muutosta.

Helsingin yliopistoLapin yliopistoItä-Suomen yliopistoTurun yliopisto